AP12 E200B E320B

Thông tin sản phẩm

Giá thị trường: VND

Giá bán: VND

Mô tả sản phẩm

ITEM DESCRIPTIONMÔ TẢ (TIẾNG VIỆT) QTY GIÁ
1-A VALVE PLATE (E320B) (L/R)  1  
1-B VALVE PLATE (E200B) (L/R)  1  
2-A CYLINDER BLOCK (E320B)  1  
2-B CYLINDER BLOCK (E200B)  1  
3-A COIL SPRING (E320B)  9  
3-B COIL SPRING (E200B)  9  
4-A SPACER (E320B)  1  
4-B SPACER (E200B)  1  
5 BALL GUIDE  1  
6-A SET PLATE (E320B)  1  
6-B SET PLATE (E200B)  1  
7 PISTON SHOE  9  
8 SHOE PLATE  1  
9 SWASH PLATE  1  
10-A BEARING (E320B)  2  
10-B BEARING (E200B)  2  
11-A AXLE SHAFT (E320B)  2 80X50X40
11-B AXLE SHAFT (E200B)  2 84X50X35
12-A DRIVE SHAFT-R (E320B)  1  
12-B DRIVE SHAFT-R (E200B)  1  
13-A DRIVE SHAFT-L (E320B)  1  
13-B DRIVE SHAFT-L (E200B)  1  

Sản phẩm cùng loại