A8V SR1R SERIES

Thông tin sản phẩm

Giá thị trường: VND

Giá bán: VND

Mô tả sản phẩm

ITEM DESCRIPTIONMÔ TẢ (TIẾNG VIỆT) QTY GIÁ
1 HEAD COVER  1  
2 VALVE PLATE (R)  1  
3 VALVE PLATE (L)  1  
4 CYLINDER BLOCK  2  
5 SOCKET BOLT  28  
6 RETAINER PLATE  12  
7 PISTON  14  
8 DISK SPRING  8  
9 DISK SPRING HOLLDER  2  
10 CENTER PIN  2  
11 SPACER  4  
12 DRIVE SHAFT (R)  1  
13 DRIVE SHAFT (L)  1  

Sản phẩm cùng loại