A10V SERIES

Thông tin sản phẩm

Giá thị trường: VND

Giá bán: VND

Mô tả sản phẩm

ITEM DESCRIPTIONMÔ TẢ (TIẾNG VIỆT) QTY GIÁ
1  VALVE PLATE (L/R)  1  
2 SPACER  2  
3 COIL SPRING  1  
4 PUSH ROD  3  
5 CYLINDER BLOCK  1  
6 BALL GUIDE  1  
7 SET PLATE  1  
8  PISTON SHOE  9  
9 SHOE PLATE  1  
10 DRIVE SHAFT  1  
11 AXLE SHAFT  2  
12 BEARING  2  
13 HANGER  1  
14 COMPEN PISTON  1  

Sản phẩm cùng loại